El gos de detecció, alerta i conservació
El gos de detecció

Els gossos de detecció son tots aquells que, mitjançant el seu olfacte, son capaços de trobar i mostrar-nos allò que prèviament els hem demanat que localitzin.

D'aquesta manera els nostres gossos poden trobar coses que a simple vista passarien desapercebudes a l'ull humà, com per exemple, mostres de pèl animal, restes d'animals, mostres d'excrements i espècies que hivernen o s'amaguen (tortugues o foques sota la neu, per citar alguns exemples).

Es qualifica com a gos de conservació aquell gos de detecció que s'especialitza amb tot el que té a veure amb la natura. Pot ser des de la localització de mostres de pèl d'un animal concret fins a plantes, llavors o insectes.

El gos d'alerta és el gos de detecció que, mitjançant una senyal prèviament ensinistrada, s'anticipa i avisa de la aparició d'un episodi mèdic, com per exemple una hipoglucèmia o un atac epilèptic.

El gos de detecció

 

Treballem i col·laborem amb...

Educacioenpositiu.com Ciberdem Amicus Canis Educació de Diabètics de Catalunya

Universitat Autònoma de Barcelona Clínic Barcelona, Hospital Universitari

Generalitat de Catalunya 
Argus Dogs: Entitat número EGA 01/2014 reconeguda per la Generalitat de Catalunya com a Centre d'ensinistrament de gossos d'assistència, alerta mèdica i detecció
Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l'accés a l'entorn
de les persones acompanyades de gossos d'assistència. Aprovada pel Ple del Parlament.